فستیوال-Talakudong Festival

فستیوال-Talakudong Festival

جشنواره تالکودونگ که به عنوان جشنواره کلاه ها نیز لقب گرفته است ، یک نمایش تاریخی و فرهنگی است. کلاه  بومی است که توسط مهاجران اولیه منطقه پوشیده می شد و هنوز هم توسط کشاورزان پوشیده می شود. این جشنواره با نمایش رقص های خیابانی و تظاهرات میدانی همراه است که تاریخ شهر Tacurong را از خیابان بولوآن ، كوتاباتو و كودارات و سرانجام به یك شهر پیشرفته نشان می دهد. در تاریخ 18 سپتامبر در شهر Tacurong ، جشنواره رنگارنگ  تالاکودونگ ، به مردم خود گذشته های شهر و آینده ای امیدوارکننده را یادآور میشود.

** معرفی جاذبه های گردشگری فیلیپین **
** اینستگرام:   philippine.jsi@ **
☎️ 021 44255399
☎️ 021 44255409